fbpx

Política de Qualitat

Per a NaturChem BCN XXI és important detectar els requisits del client per a poder servir productes que satisfacin les seves expectatives. Per això es transmeten les peticions dels clients, i aquestes s’estudien i avaluen per a poder proporcionar millores en la qualitat dels productes i del servei.

També és important per a NaturChem BCN XXI assegurar el compliment dels nostres productes amb la legislació vigent, especialment en temes de seguretat alimentària. Per això, NaturChem BCN XXI compta amb la col·laboració d’una consultoria externa que informa de les novetats en la legislació, o de qualsevol aspecte legal que pugui ser d’interès.

Respecte al producte, és prioritària la correspondència entre les especificacions requerides pel client i les obtingudes dels proveïdors o establertes pel Departament de Qualitat.
Pel que fa al servei, es buscarà una ràpida resposta a les peticions d’oferta i/o mostres, així com una fluida comunicació per a assegurar un puntual lliurament de les nostres comandes.
L’empresa es fixarà objectius anuals de qualitat, els quals es descriuran en la revisió del sistema, i es revisaran anualment.
Es designa al Departament de Qualitat com a responsable de la implantació i manteniment del Sistema de Qualitat, prenent les mesures i realitzant les modificacions oportunes per a la seva millora. El Departament de Qualitat emetrà la documentació realitzada respecte a aquestes mesures.